Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Pozemkové úpravy

 

Územný plán

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

meteoblue

Logo

Logo PSK

Logo natur pack

 

 

Vzácni návštevníci web-stránky obce DUBINNÉ

Vítame Vás na oficiálnej stránke obce Dubinné. Sme malá, upravená nenápadná, historicky zaujímavá obec, ktorá hrdo kráča s občanmi 21. storočia v spoločnej Európskej únii. Hrdosť na našu obec, jej vzhľad, rozvoj, a spoločné úsilie zachovať pre nasledujúce generácie obec krajšiu, vybudovanejšiu, naplnenú ľudským teplom, šťastím a porozumením je najkrajšou spoločnou devízou do budúcnosti a k tomu by mala slúžiť aj táto stránka. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať v snahe získať čo najviac zážitkov priamo v obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí.

Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie.

 

Verejná vyhláška

Oznámenie
Prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov v k.ú. Dubinné

Ikona PDFCelá verejná vyhláška tu...

Zverejnené 16.05.2023 

Riaditeľstvo MŠ Dubinné Vás informuje

zápis detí do MŠ Dubinné

na školský rok 2023/2024.
Zápis sa bude konať od 2.05.2023 do 31.05.2023

 

deti

Žiadosť o prijatie do MŠ je na stránke obci, alebo si ju môžete vyzdvihnúť v materskej škole. Vyplnenú žiadosť doručte do MŠ, alebo na obecný úrad.

Ikona PDFŽiadosť a potvrdenie od lekára

 

Ikona PDFŽiadosť a potvrdenie od lekára

 

Verejná vyhláška

Oznámenie
platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov - PPÚ Dubinné

Ikona PDFCelé oznamenie tu...

Zverejnené 16.02.2023 

Evidencia štandartov kvality za oblasť
Voda odpadová

Ikona PDFEvidencia kvality tu...

 

Verejná vyhláška
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v konaní o pozemokvých úpravách
v k.u. Dubinné

Ikona PDFVerejná vyhláška tu...

 

Ikona PDFGrafická časť tu...

 

Ikona PDFNávrh-zásady umiestnenia nových pozemkov tu...

Zverejnené 29.12.2022

PSK Výzva predsedu

Rozhodnutie
Okresný úrad Prešov

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 23.11.2022

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

Ikona PDFViac informácií tu...

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Dubinnom, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Do Obecného zastupiteľstva v Dubinné boli zvolení:
  1. Jakub Bezeg, Mgr.   - Nezávislý kandidát
  2. Andrej Lipták          - Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Peter Fellegi              - Nezávislý kandidát
  4. Ján Tomčo                - Slovenská národná strana
  5. František Hanč         - Slovenská národná strana

 

Za starostu obce Dubinné bol zvolený:

Milan Hudák, Ing.    - Nezávislý kandidát

 

Verejná vyhláška
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bardejov

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

Zverejnené 02.08.2022

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

Ikona PDFViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Folklórne slávností

FestivalFestival

 

Viac fotiek tu ...

Varecha dubinského richtára

VAtraVatra

 

Viac fotiek tu ...

Rozhodnutie
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Dubinné

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

Zverejnené 01.07.2022

Návrh
Záverečný učet Obce Dubinné za rok 2021

Ikona PDFNávrh záverečného učtu tu...

Zverejnené 14.06.2022

Verejná vyhláška

Realizácia projektu pozemkových úprav v k.u. Dubinné

Ikona PDFCelá vyhláška tu...

 

Ikona PDFZápisnica tu...

 

Oznam

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy
Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile.
Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného.

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte   >>> klik <<<

Video o virtuálnej karte tu   >>>klik<<<

Virtuálnu dopravnú kartu môžete ziskať na tomto odkaze tu   >>>klik<<<

Oznam

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 08.04.2022 bola v Bardejove otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Našim poslaním je poskytovať komplexné odborné poradenstvo (ekonomické, právne, psychologické) ľuďom, ktorí sa pre zadlženie ocitli v ťažkej finančnej situácii.

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Ukrajina
Základné informácie

Informácie pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine

Ikona PDFViac informácií tu...

Dočasné utočisko
štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Ikona PDFViac informácií tu...

 

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľudmi

Ikona PDFViac informácií tu...

Oznam o zverejnení

Ikona PDFOkresné úrad Bardejov - pozemkové úpravy ...

Zverejné 31.3.2022

Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Dubinné v rámci projektu pozemkových úprav

Ikona PDFCelý dokument tu...

14.03.2022 

Oznam

Lesné, pasienkové a vodné pozemkové spoločenstvo Dubinné ponúka členom spoločenstva na predaj palivové drevo a upratanie lesa po ťažbe v časti zv. „Urbár“ za účelom zabezpečenia si palivového dreva na vlastnú zodpovednosť a náklady.

Cena palivového dreva na rok 2022 bola výborom spoločenstva stanovená na sumu 40.-€/m³ bez DPH, cena spolu s DPH 48.-€/m³.

Firma Prima les s.r.o. Bardejov na rok 2022 ponúka dopravu palivového dreva do obce Dubinné za sumu 60.-€/10m³ bez DPH,
cena spolu s DPH 72.-€/10m³. Do iných lokalít bude cena oznámená dodatočne. 

Záujemca o kúpu palivového dreva alebo upratanie lesa po ťažbe nech svoju požiadavku nahlási osobne v kancelárií spoločenstva resp. na tel. čísle 0918 495982 v termíne do 10.02.2022.

Predseda výboru LPaVPS Dubinné

Evidencia štandardov kvality za oblasť
Voda - odpadová

Ikona PDFCelý dokument tu...

31.01.2022 

Oznam

Lesné, pasienkové a vodné pozemkové spoločenstvo Dubinné ponúka členom spoločenstva na predaj palivové drevo a upratanie lesa po ťažbe v časti zv. „Urbár“ za účelom zabezpečenia si palivového dreva na vlastnú zodpovednosť a náklady.

Cena palivového dreva na rok 2022 bola výborom spoločenstva stanovená na sumu 40.-€/m³ bez DPH, cena spolu s DPH 48.-€/m³.

Firma Prima les s.r.o. Bardejov na rok 2022 ponúka dopravu palivového dreva do obce Dubinné za sumu 60.-€/10m³ bez DPH, cena spolu s DPH 72.-€/10m³.

Do iných lokalít bude cena oznámená dodatočne. Záujemca o kúpu palivového dreva alebo upratanie lesa po ťažbe nech svoju požiadavku nahlási osobne v kancelárií spoločenstva resp. na tel. čísle 0918 495982 v termíne do 10.02.2022.

Predseda výboru LPaVPS Dubinné.

Oznámenie o vyvesení na úradnej tabuli

Ikona PDFVerejná vyhláška ...

 

Zverejené 11.01.2022

Verejná vyhláška

výpis z RPS pre účastníkov konania a register pôvodného stavu zverejnenie

Ikona PDFRegister pôvodného stavu oznámenie o zverejnení

 

Ikona PDFDoručenie výpisu z RPS pre učastníkov konania

 

Zverejené 1.12.2021

Rozhodnutie

o kolaudácií vodnej stavby "Poliakovce-Dubinné, prepojenie vodovodu"

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

 

Projekt podporený z rozpočtu PSK

Varecha dubinnského richtára

Názov projektu

Interiérové vybavenie kuchyne
Kultúrno-správnej budovy v Dubinnom

Prijimateľ

Obec Dubinné, Obecný úrad Dubinné 9, 086 12 Kurima

Výška dotácie 1100€.

Radime seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!!!

Vážení seniori,
do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád,ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako vaši príbuznía žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestryaoznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú , aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo ste ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia.Podvodníci Vásnásledne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia,pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Ikona PDFRady ako postupovať a viac informácií nájdete tu...

Varecha Dubinského richtára

Varecha dubinnského richtáraVarecha dubinnského richtára

Viac fotiek tu...

Mimoriadne núdzové opatrenia

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmito mimoriadnymi núdzovými opatreniami s platnosťou a účinnosťou
od 3.8.2021 do odvolania
Užívateľom poľovných revírov v oblastiach nezaradených v časti I, II a III prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných (ďalej len „ vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/605“ (bez výskytu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných) a v oblastiach nezaradených do nárazníkovej zóny

Ikona PDFMimoriadné núdzové opatrenie celé ...

Verejná vyhláška
začatie kolaudačného konania na vodnú stavbu

 

Ikona PDFVyhláška tu ....

Projekt pozemkové úpravy

 

Plagát prevadzkaren

Kancelária ministra vnútra oznamuje

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať
o existencii a dostupnosti informačných kancelarii pre obete trestných činov.

V Prešovskom kraji informačná kancelária sídli na ulici
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Kontakt:
Telefón: +421517082457
E-mail: pomocobetiam@minv.sk
On-line chat na adrese: https://prevenciakriminality.sk

Ikona PDFZlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvoreniekontaktných bodov pre obete

 

Ikona PDFPomoc obetiam - v ktorých mestách nás nájdete

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Ikona PDFCelá výzva tu...

Zverejnené 08.03.2021 

Rohodnutie o ustanovení opatrovníka

Ikona PDFCelý dokument tu...

17.02.2021

Seniori sme tu pre Vás!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov
a zlodejov !!!

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur.Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške 5.000 až 7.500 eur.

Ikona PDFInformačný material „Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov“

 

Ikona PDFViac informácii najdete tu...

 

Ikona PDFStali ste sa obeťou testného činu, podvodu, násilia, kradeže? Čítajte tu... 

 

Ikona PDFDesatoro bezpečného dôchodcu najdete tu... 

 

Ikona PDFOn-line desatoro bezpečného seniora najdete tu... 

 

Ikona PDFAdresy a tel. čísla kde najdete pomoc

 

Rozhodnutie
o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v k.ú. Dubinné

Ikona PDFCelé rozhodnutie tu...

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov.

Regionálna veterinárna potravinová sprava Bardejov (ďalej len RVPS Bardejov) Vás vyzýva v rámci súčinnosti formou miestneho rozhlasu alebo iného média upozorniť' všetkých občanov- chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných (ďalej len AMO) v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviacej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice.

Ikona PDFViac informácií najdete tu...

 

Ikona PDFOpatrenie na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru...

 

Ikona PDFDezinfečné prípravky účinné na AMO registrované v SR...

 

Plagát AMO

Klik na obrazok pre zväčšenie

Ikona-PDF

AMO - chov ošipaných - prevencia

 

Výzva k postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

Ikona PDFUsmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

alt="IkonaPostup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č. 1 - Registrácia chovu s jednou ošípanov na domácu spotrebu

 

Ikona PDFPríloha č.2 - predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

Oznámenie o strategickom dokumente
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanálizacií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

Ikona PDFCelé oznámenie tu...

 

Zverejnené 23.06.2020

Informácia pre dôchodcov

Pri riešení krízovej situácie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, je zriadená telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

Tel. číslo: 0915 566 043, alebo 054 73 913 87

Vážení občania

lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie. Aby aj do budúcnosti lesy plnili svoje funkcie musíme sa snažiť minimalizovať riziko vzniku lesných požiarov, ktorých enviromentálne škody sú nevyčísliteľné.

ikona PDFČítaj viac...

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
340

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk
obecdubinne@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo