Úradná tabuľa

 

Obecné zastupiteľstvo

 

Povinné zverejňovanie

 

Pozemkové úpravy

 

Územný plán

 

Fotogaléria a videozóna

Počasie

meteoblue

Logo

Logo PSK

Logo natur pack

 

 

Kultúra v našej obci DUBINNÉ

 

 

Aj v Dubinnom žijú občania čulým kultúrnym životom.

Zo zimných zvykov sa zachovalo chodenie s betlehemom  - jasličkovanie. V minulosti sa občania venovali aj divadlu. V duchu kultúrnych tradícii pokračovala vo svojej práci aj organizácia zväzu žien pod vedením Juliany Scirankovej, neskôr Mileny Tomčovej, bola založená spevácka skupina.Spevácka skupina

Prvýkrát sa prezentovali vystúpením na oslavách MDŽ. Vystupovali na mnohých Ženská spevácka skupinaokresných prehliadkach ľudových piesni. V roku 1985 Ján Tomčo založil a viedol mužskú spevácku skupinu s ľudovým rozprávačom Františkom Hančom. Obe spevácke skupiny sa spojili a vytvorili folklórnu skupinu „Dubinčan „. V súčasnosti sa skupina prezentuje aj tanečným súborom a na svoje vystúpenia využívajú aj menší amfiteáter postavený v areáli futbalového ihriska.Spevacka skupinaSpevácka skupina

V obci je zriadená obecná knižnica. V roku 1970 sa v nej nachádzalo 685 titulov. Od roku 1972 má samostatnú miestnosť v budove kultúrneho domu. K 31.12.1972 mala 1098 zväzkov kníh. Dlhé roky je knihovníčkou Jaroslava Hviščová.

Pravidelne sa dopĺňajú nové knižné tituly a v roku 2002 sa ich počet blíži k číslu 2800.

Zvyky

Od roku 1953 sa vedie kronika obce, na pamiatku pre budúce generácie. V Dubinnom sa tradovali mnohé zvyky, ktoré žiaľ časom upadli do zabudnutia. Na sv. Martina, 11.novembra, chodili po domoch pastieri so zelenými vetvičkami a vinšovali hojné rozmnoženie dobytka. Na Ondreja 30. novembra, varili dievčatá halušky. Do každej zakrútili lístok s menom chlapca. Na Mikuláša, 6. decembra, chodieval po dedine Mikuláš s košom na chrbte v sprievode anjela a čerta a rozdával deťom darčeky. Tento zvyk sa v pozmenenej podobe zachoval dodnes, keď Mikuláš navštevuje Materskú školu. Na Svätú Luciu, 13.decembra, chodilo niekoľko žien zahalených do bielej plachty a tvár mali posypanú múkou. Najbohatšie zvyky sa spájajú so Štedrým večerom 24.decembra. Na stole bolo po troške z každého druhu plodov, ktoré sa na gazdovstve urodili. Pod stolom bol železný predmet, symbol zdravia. Po večeri sa všetci umyli vo vode s peniazmi, aby boli bohatí. Z Vianočného koláča sa ušlo aj dobytku. Ďalším zvykom bolo koledovanie a vinšovanie. Na Troch kráľov, 6.januára, urobil gazda cesnakom a svätenou vodou na každé dvere tri kríže, aby do domu nemali prístup strigy. V kostole si ľudia dávali posvätiť sviečku, soľ, vodu a kriedu a v ten deň chodieval farár posväcovať príbytky.

Aj na Veľkú noc sa zachovávali rôzne zvyky a obyčaje, ktoré vyvrcholili veľkonočnou oblievačkou.

Posledným významným sviatkom sú Turíce, kedy mládenci stavajú dievčatám máje.

 Základné informácie

Kraj:
Prešovský

Okres:
Bardejov

Región:
Horný Šariš

Mikroregión:
Stredná Topľa

Počet obyvateľov:
340

Prvá písomná zmienka:
1327

Nadmorská výška:
235m.n.m

Výmera katastra:
707,7 ha

Kontakt

Obec Dubinné č.9
086 12 Kurima

Telefón:
+421 54 739 13 87

E-mail:
obec@dubinne.sk
obecdubinne@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok:
8:00 - 16:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
8:00 - 18:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Video o našej obci

Video

Štatistika prístupov

pocitadlo